Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Palestina - Israel vitneberetninger - og bilder


Fauske menighetssenter

tirsdag 20. nov. 2018, kl. 18-20