Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget


Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 30. april 2019.