Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Tid og sted for kirkevalget der du bor - Kunngjøring av valglister


 


Kunngjøring av valgliste med supplerende nominsjon i Fauske sokn.

 

 


 

 Valghåndboken