Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2019 - Tid og sted for kirkevalget der du bor - Kunngjøring av valglister


 


Kunngjøring av valgliste med supplerende nominsjon i Fauske sokn.

 

 


Kirken har rom for alle, og kirken rommer hele mennesket. Med både tanker og følelser, tro og tvil. I høstens kirkevalg kan du være med å sikre en landsdekkende og aktiv folkekirke. En ny kampanje fra Den norske kirke viser ulike folk i ulike situasjoner og med ulike følelser. Det de har felles, er at det er rom for dem i kirken. Der er det rom for deg, også. Uansett hvem du er, og hva du tenker og kjenner på. Se mer på kirken.no.

 Valghåndboken