Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Kontaktinformasjon


Fauske kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 7, 8200 Fauske
Telefon:
75 60 45 10
Epost:
 fellesraad@fauskekirken.no

Prost i Salten prosti

Bråthen, Gunnar

75604514

Send e-post

Kantor

Creedy, Ralph Edward

91539969

Send e-post

Sokneprest

Gieselmann, Dirk Torsvik

75604517

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Hanssen, Raymond

Send e-post

Kateket

Helin, Ragnhild

75604519

Send e-post

Prostiprest

Høie, Marit

75604520

Send e-post

Sekretær

Johansen, Marit Helene

75604510

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Lennert, Erland

Send e-post

Kirkemusliker

Ljønes, Lisa

75604523

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Lund, Kjell Basse

90625700

Send e-post

Trosopplæringsmedarbeider

Lundbakk, Kristin Urskog

Send e-post

Sokneprest

Nordkil, Arnt Håkon

75604515

Send e-post

Diakoniarbeider

Olsen, Gro-Anita

75604512

Send e-post

Prostesekretær/Konsulent

Sande, Judith Thowsen

75604516

Send e-post

Kirkeverge

Skogvoll, Terje

75604513

Send e-post

Driftsleder

Slettmyr, Trond

75604511

Send e-post

Kirketjener

Vollan, Torill

75643534

Send e-post