Kontaktinformasjon


Fauske kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 7, 8200 Fauske
Telefon:
75 60 45 10
Epost:
 fellesraad@fauskekirken.no

Diakoniarbeider

Aina Bok-Ja Paulsen

75600307

93405033

Send epost

Kantor

Ralph Edward Creedy

91539969

91539969

Send epost

Kateket

Ragnhild Helin

75600304

92131232

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Erland Lennert

97461796

Send epost

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Raymond Hanssen

95112109

Send epost

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Kjell Basse Lund

90625700

90625700

Send epost

Kirkemusiker

Lisa Ljønes

93463265

93463265

Send epost

Kirkeverge

Terje Skogvoll

75600298

91793465

Send epost

Prost i Salten prosti

Gunnar Bråthen

75600299

48000262

Send epost

Prostesekretær/Konsulent

Judith Thowsen Sande

75600302

90653430

Send epost

Prostiprest

Marit Høie

75600296

95902655

Send epost

Sekretær

Marit Helene Johansen

75604510

97530029

Send epost

Sokneprest

Dirk Torsvik Gieselmann

75600303

97567789

Send epost

Sokneprest

Arnt Håkon Nordkil

75600301

+4795137091

Send epost

Trosopplæringsmedarbeider

Kristin Urskog Lundbakk

99165928

Send epost