Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Dugnad på Fauske kirkegård


15.mai kl. 17.00 -1900.
 
Fauske menighetsråd arrangerer dugnad på Fauske kirkegård den 15. mai kl 17.00 - 19.00. Alle er velkommen til å delta, ta gjerne med en rive og et smil. Menighetsrådet ordner med kaffe og kake.