Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

En flittig dugnadsgjeng før 17. mai feiringen