Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

En flittig dugnadsgjeng før 17. mai feiringen