Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Vi søker: Diakon/ diakonimedarbeider


100 % stilling, med ønsket om oppstart snarest. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og diakonimedarbeideren skal arbeide i tråd med menighetens diakoniplan. Søknadsfrist 04.10.2019.
 


Fauske kirkelige fellesråd omfatter Fauske kommune med 10 000 innbyggere. Fellesrådsområdet dekker tre sogn, Valnesfjord, Fauske og Sulitjelma. Fellesrådsområdet har 10.5 årsverk knyttet til staben. Kirkekontoret ligger på Fauske og har kontorfellesskap med prosten i Salten prosti.
      


          

Vi søker:   
Diakon/diakonimedarbeider for fast tiltredelse.
100 % stilling, med ønsket om oppstart snarest. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og diakonimedarbeideren skal arbeide i tråd med menighetens diakoniplan.

Arbeidsoppgaver:
•    Ha det administrative ansvaret for menighetenes diakoni.
•    Nettverksskapende arbeid.
•    Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet samt diakoni koordinator i prostiet.
•    Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement.
•    Delta aktivt i enkelte kirkelige handlinger, konfirmant og ungdomsarbeid i samarbeid med kateket og prest.

Kvalifikasjoner:
•    Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner.
•    Erfaringer fra diakonalt arbeid eller lignede.
•    Også personer med annen relevant erfaring, og pedagogisk helse og sosialfaglig utdannelse kan søke.
•    Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi søker en person som:
•    Har evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere.
•    Er god til å kommunisere, og skape tillit i møte med mennesker.
•    Har gode evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet.

Særskilte krav:
•    Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
•    Stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordning for diakon.
•    Disponere egen bil med førerkort klasse B.
•    Politiattest (barneomsorgsattest) må framlegges jf. Kirkeloven § 29.

Lønns- og arbeidsvilkår:
•    Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler.
•    Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen.
•    Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede.

Vi tilbyr:
•    Pensjonsordning i KLP.
•    Stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag.
•    Trivelig kontorfellesskap med hyggelige ansatte.

Søknad med referanse og CV sendes innen 04.10.2019 til Fauske kirkekontor.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Terje Skogvoll tlf: 91793465
Fauske kirkekontor Storgata 7, 8200 Fauske.
e-post: fellesraad@fauskekirken.no.