Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Jubileumshilsen - Fauske kirke 150 år


Jeg ønsker Guds velsignelse over Fauske menighet og Fauske kirke og 150 årsjubileet.

Biskop Ann-Helen F.  Jusnes

 

I september skal vi feire at Fauske kirke er 150 år. Menigheten har lagt opp til et rikholdig program, og jeg ser frem til å delta i deler av dette.  For 150 år siden var Fauske samfunnet et helt annet enn det er i dag. Kirken var også annerledes, og mange spør seg om kirken har noen fremtid i vår tid.

Dåpstallene synker, ungdomsarbeidet er ikke som tidligere og vi skulle ønske det var flere som kom til gudstjeneste. I tillegg er ordningene rundt Den norske kirke i endring. Og ikke minst har vi fått et mye mer mangfoldig samfunn også på det religiøse område.

 I disse dager venter vi på en lov for tros og livssynssamfunn i Norge. I forarbeidet til denne loven understrekes religionenes betydning for samfunnet, og den religiøse dimensjon med livet styrkes. Dette er en spennende tid å være kirke i! Fra storsamfunnet utfordres vi på hva kirken kan gi til mennesker i dag, og vi må stadig finne nye uttrykksformer får å bringe evangeliet videre. Samtidig er det nødvendig å arbeide teologisk med hva det kristne budskap betyr i 2019.  Hvordan skal vi snakke om frelse i dag, eller om himmelhåp eller om rettferdighet.

 Til å arbeide med dette trenger vi våkne menigheter hvor folk med ulike stemmer slipper til, og vi trenger kompetente medarbeidere som kan være med å oversette budskapet i en ny tid. Da kan det hende at noe må endres, og at noe må snakkes annerledes om. Slike endringer kan skape angst og uro. Men slike endringer har den kristne kirke levd med og i siden begynnelsen.

Hvis ikke apostlene og de første kristne hadde maktet å gjøre fortolkningsarbeidet for SIN tid hadde evangeliet ikke overlevd. For det kristne budskap er stadig i endring, stadig i utvikling, vi tror på en historisk Gud som handler med og i menneskers historie og liv.

Derfor trenger vi ikke engstes for fremtiden. Vi tilhører en kirke som er for hver tid og hvert slektsledd. Vår oppgave er å stadig feire gudstjenester, arbeide med troen, dele nattverden, fortolke ordet, samles til bønn og døpe til fellesskap med Jesus. Det er dette kirken har gjort til alle tider, og slik overlever evangeliet alle tider, og slik kommer Jesus oss i møte i enhver tid.

Kanskje nettopp en gammel kirke, med røtter i fortiden og visjoner for fremtiden er det som vår flyktige tid mest av alt trenger. Jeg tror det. Jeg tror Fauske kirke har en viktig misjon fortsatt, og jeg tror kirkerommet og kirkens virksomhet fortsatt er et redskap for Den hellige ånd som gjør Jesus levende for oss. Og jeg tror vi mer enn tidligere trenger et evangelium som understreker fellesskapet, solidariteten, rettferdigheten og ydmykheten overfor det skapte, som peker på en vei i samfunn med Gud og mennesker.

Denne oppgaven har kirken aldri gjort alene. Vi er Guds kirke, Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. (Hebreerne 13.8.)

Jeg ønsker Guds velsignelse over Fauske menighet og Fauske kirke og 150 årsjubileet.

Biskop Ann-Helen F.  Jusnes