Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

TV-AKSJONEN


20. OKTOBER 2019
 

Årets TV-aksjon går til CARE og målet er å styrke kvinners rolle!

Sammen skal vi skape et bedre liv for 400 000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Gjennom metoden spare- og lånegrupper skal vi styrke kvinner med å få

  *   mulighet til å tjene sine egne penger
  *   bestemme over egen kropp
  *   få sin stemme hørt.

Eksempler på hva bidrag kan bety:

* For 275 kroner kan CARE gi en kvinne plass i en spare- og lånegruppe, og dermed en mulighet til å investere i egen arbeidsplass og skape et tryggere og bedre liv for seg og sine.

* For 1 000 kroner kan CARE kjøpe to symaskiner, slik at to lokale entreprenører kan starte en virksomhet.

* For 5 500 kroner kan CARE sette opp en spare- og lånegruppe for 25 kvinner, med alt som trengs av opplæring og utstyr.

* For 55 000 kroner kan CARE starte ti slike grupper, og dermed gi 250 kvinner muligheten til å forbedre sitt liv.

Engasjer deg!

Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon.

TV-aksjonsmidlene går til tre innsatsområder.
Det første er Hennes penger – hennes muligheter. 

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt.
De skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene.
Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.