Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Kirketjener i Fauske (kombinert stilling)


Søknadsfrist 21.02.20.
 

Fauske Kirkelige Fellesråd søker:

Kirketjener (kombinert stilling) i Fauske kirke. 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

Kirketjener
• Alle praktiske gjøremål i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
• Praktisk tilrettelegging ved faste aktiviteter, konserter og andre arrangement.
• Drift av tekniske installasjoner.
• Renhold.
• Helge- og kveldsarbeid inngår i stillingen.

Kirkegårdsarbeider
• Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet opp til kirkegårdene ved begravelser (graving/nedsetting av urner) og vedlikehold av kirkegårdene.
• Enkle vedlikeholds og reparasjonsarbeider av utstyr/inventar og bygg.

Må inneha førerkort kl B.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

I medhold av kirkelovens § 29 kreves det at den som tilbys stillingen legger fram politiattest (barneomsorgsattest). Stillingen krever medlemskap i Den norske kirke, samt lojalitet til kirkens verdisyn. Vedkommende innmeldes i gjeldende pensjonskasse (KLP). Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Vedkommende kan etter behov påregnes å tjenestegjøre på alle tjenestesteder innenfor fellesrådets tjenesteområde. Stillingen medfører også arbeidstid på helligdager, ettermiddager og helg. Prøvetid 6 måner.

Referanser oppgis i søknaden.

Søknadsfrist 21.02.20. Oppstart senest 01.05.20

Søknad og cv sendes til Fauske kirkekontor Storgata 7, 8200 Fauske.

E-postadresse fellesraad@fauskekirken.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til driftsleder Trond Slettmyr, 99748532. Kirkeverge/dagligleder, Terje Skogvoll, 91793465.

(Søknadspapirer blir ikke returnert.)