Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

På grunn av skjerpede tiltak mot koronaviruset avlyses våre arrangementer.


Gudstjenester åpnes fra 31. mai, med tiltak for smittevern.

Informasjon fra kirken.no - Kan jeg gå i kirken nå.

 

På grunn av skjerpede tiltak mot koronaviruset avlyses våre arrangementer.

Gudstjenester åpnes fra 31. mai, med tiltak for smittevern.

Dåp
Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. De som har meldt barnet sitt til dåp, blir kontaktet for å diskutere mulige løsninger for separat dåpsseremoni eller utsettelse.

Begravelser

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer noen føringer: 

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Det er strengt nødvendig å begrense deltakelse til kun de nærmeste. Vi følger råd fra sentrale myndigheter ang. antall deltakere på arrangementer. I
utgangspunktet settes det et tak på 50 deltagere, men det oppfordres til at færrest mulig samles. Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. 

Respektere avvisning 
Ettersom det er satt begrensninger på antall deltakere, vil du kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

Følgende aktiviteter går inntil videre ut:

  • Byggeklossen.
  • Babysangkurset avsluttes, men vi inviterer til nye kurs når situasjonen er normalisert igjen
  • Småbarnssang.
  • Alt konfirmantopplegg avlyses i første omgang til og med uke 15. Ny informasjon sendes på mail onsdag 15/3.

Vi vil være tilgjengelig på tlf 75604510.

Informasjon fra kirken.no.