Alle rettigheter 2021 Fauske kirkelige fellesråd

Smittevernveileder for Den norske kirke


 
Smittevernveileder for Den norske kirke
Fra 4. januar 2021 ble det innført en to ukers sosial nedstenging med nye smittevernregler og anbefaling om å avlyse gudstjenester og lignende aktiviteter.

Dåp
Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. Det vil være mulig å avtale dåpsgudstjenester, med kun 10 teltakere.

Begravelser

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Det er tillatt med inntil 50 deltakere i begravelse/bisettelse.

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Det er strengt nødvendig å begrense deltakelse til kun de nærmeste. Vi følger råd fra sentrale myndigheter ang. antall deltakere på arrangementer. 
Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Se merking i kirkene. Hold også avstand utendørs. 

Respektere avvisning 
Ettersom det er satt begrensninger på antall deltakere, vil du kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

 

Vi vil være tilgjengelig på tlf 75604510.