Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Åpning av kirkene og tiltak i forbindelse med koronasmitte


Fra 15. juni settes det et tak på 75 deltakere for arrangementer i kirkene, med forutsetning av at avstanden på en meter overholdes.

 

Aktiviteter og  koronatiltak.

Gudstjenester åpnes fra 31. mai, med tiltak for smittevern.

Dåp
Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. Det er åpnet for en dåp i vanlige gudstjenester, i tillegg er det mulighet til å avtale egne dåpsgudstjenester.

Begravelser

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer noen føringer: 

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Det er strengt nødvendig å begrense deltakelse til kun de nærmeste. Vi følger råd fra sentrale myndigheter ang. antall deltakere på arrangementer. I
utgangspunktet settes det et tak på 75 deltagere fra 15. juni for kirkene i Fauske, med forutsetning av avstanden overholdes. Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. 

Respektere avvisning 
Ettersom det er satt begrensninger på antall deltakere, vil du kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

Følgende aktiviteter går ut eller endres inntil videre:

  • Byggeklossen, er startet opp med uteaktivitet fra 2. juni.
  • Babysangkurset avsluttes, men vi inviterer til nye kurs når situasjonen er normalisert igjen
  • Småbarnssang.

Vi vil være tilgjengelig på tlf 75604510.