Smittevernveileder for Den norske kirke


 

Smittevernveileder for Den norske kirke
Fra 19. april er den nasjonale covid-19-forskriften endret slik at kirken kan ta imot inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser. 

For kirkene i Fauske vil det si at det vil være plass til mellom 30 og 75 personer med to meter avstand mellom hver person, de som tilhører samme husstand kan sitte sammen.

Innendørs arrangementer er forbundet med større risiko for smittespredning, særlig hvis lokalene er små og har dårlig ventilasjon.

Det skilles på arrangementer med og uten faste tilviste plasser. Faste, tilviste plasser innebærer ifølge Helsedirektoratet:

  • betyr at publikum skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende.
  • betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
  • betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

 

Ved faste, tilviste plasser gjelder følgende forskriftsfestede begrensninger:

  • 100 deltakere innendørs
  • 600 deltakere utendørs, fordelt på tre grupper á 200. Det skal være minst 2 meter avstand mellom grupper á 200.

Innendørs arrangementer er forbundet med større risiko for smittespredning, særlig hvis lokalene er små og har dårlig ventilasjon.

 

  • Uten faste, tilviste plasser gjelder følgende forskriftsfestede begrensninger:
  • 10 deltakere innendørs
  • 200 deltakere utendørs

Dåp
Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. Det vil være mulig å avtale dåpsgudstjenester dersom det ikke er mulig å ha dåp i den oppsatte gudstjenesten.

Begravelser

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene.

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Det er strengt nødvendig å begrense deltakelse til kun de nærmeste. Vi følger råd fra sentrale myndigheter ang. antall deltakere på arrangementer. 
Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

 

Holde avstand  
Se merking i kirkene. Hold også avstand utendørs. 

 

Respektere avvisning 
Ettersom det er satt begrensninger på antall deltakere, vil du kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

 

 

Vi vil være tilgjengelig på tlf 75604510.