Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Salme av Svein Ellingsen fra Norsk salmebok, 478


 

Salme av Svein Ellingsen fra Norsk salmebok, 478

NRKs Salmeboken "Minutt for minutt", episode 18, salme 7 der: https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/18/avspiller

"Vær sterk, min sjel, i denne tid
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og lid
de døgn du går i lære.
En dag til slutt blir mørket brutt
av lyset fra Guds fremtid.


Gi håpet rom i denne tid,
hvor langt du enn er nede.
Hos dem som taper i sin strid
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi verk skal du bli sterk
og hvile i Guds fremtid.


Se, mørket blir din modningstid!
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hender!
Se, du er fri og lever i
Guds løfterike fremtid."