Alle rettigheter 2021 Fauske kirkelige fellesråd

Sammen som kirke i hele verden


Menighetenes misjonssolidaritet under korona-pandemien

Tidsrom: Pinse 2020 - St.Hans 2020

 

Sammen som kirke i hele verden - oppfordring fra biskopen til deltakelse i solidaritetsaksjon.

Som menighet og kirke hører vi til i et verdensomspennende nettverk. Dette er særlig aktuelt nå når vi som hele Kristi kropp er rammet av korona-pandemien. Menigheter utfordres til innsats og engasjement for den globale kirke i den tiden vi er inne i. Misjon er også solidaritet!

Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker vi å bevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet og forpliktelse.

Dette skjer gjennom solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som rammes hardt av korona-pandemien. Aksjonen samarbeider med misjonsorganisasjonene knyttet til SMM.

Les mer på kirken.no

Misjonsavtale mellom Fauske menighet, Sør-Hålogaland bispedømme og Misjonsalliansen. Menighetens misjonsprosjekt: Rent vann - Liberia.

Med oppdrag om å virke til at fattige, diskrimerte og tilsidssatte mennesker i Latin-Amerika, Afrika og Asia skal få møte Guds kjærlighet, gis muligheten til å ta ansvar for sitt eget og familiens liv og på det grunnlag bygge sin egen framtid, er det inngått samarbeidsavtale mellom Fauske menighet og Misjonsalliansen.

Gi en gave Misjonsalliansen/Liberia.

Vipps 10590

Kontonr. 3000.16.00040