Ikke alle barn gleder seg til ferien


SMS BK FERIER til 13130 (200)

VIPPS en gave til 13130 eller gi på konto 3201 52 74165

BLÅ KORS

 

Visste du at nesten 1 av 10 barn vokser opp med en forelder som har et alkoholproblem? Ferien kan forsterke det som er vanskelig i hverdagen.

Blå Kors arrangerer blant annet gratis ferier for familier over hele landet som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lav inntekt tett på livet. Behovet er stort, og ventelistene blir dessverre lengre og lengre. For å styrke tilbudet er Blå Kors helt avhengig av støtte fra privatpersoner og menigheter. Her kan du lese mer om hva pengene går til.