Vi søker kirkegårdsarbeider i 50% stilling ved driftsavdelingen til Fauske kirkelige fellesråd.


Søknad frist 16.06.21

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging og graving ved begravelser
 • Holde orden på kirkegården, herunder plenklipping og snøbrøyting
 • Forfallende arbeid/vedlikehold på kirker og driftsbygninger
 • Skal medvirke til at lover og forskrifter vedrørende kirkegårder/gravlunder blir fulgt
 • Opptre respektfullt ovenfor besøkende

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker en kirkegårdsarbeider som

 • Har relevant utdanning og/eller fagbrev innen arbeidsområdet
 • Har erfaring med gravearbeid eller grøntfaglig sektor
 • Har erfaring/kompetanse innen maskinbruk, traktor og gravemaskin 
 • Har førerkort BE
 • Er punktlig, service innstilt og fleksibel
 • Egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
 • Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Krav til medlemskap i gjeldende pensjonskasse (KLP).

Søker må disponere egen bil med tilhengerfeste, og kan etter behov påregnes å tjenestegjøre på alle tjenestesteder innenfor fellesrådets tjenesteområde. Prøvetid 6 måner.

Vi tilbyr

 • En allsidig jobb
 • Lønn etter avtaleverk
 • God pensjons- og forsikringsordning

Søknad og cv sendes til Fauske kirkekontor Storgata 7, 8200 Fauske. Referanser oppgis i søknaden.

 

E-postadresse fellesraad@fauskekirken.no

Søknad frist 16.06.21

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Kirkeverge/daglig leder, Terje Skogvoll, 91793465.