Kirkevalget 2023 - Kirken.no


Offentliggjøring av godkjente valglister for Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma sokn.

 

 

Kirkevalget 2023. Vil du ha et godt råd?

Foto: Sveinung Bråthen

Valnesfjord menighetsråd - Nominasjonskomiteens liste

Sulitjelma menighetsråd - Nominasjonskomiteens liste

Fauske menighetsråd - Nominasjonskomiteens liste

§ 7-7. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller valgrådets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag eller forslag om supplerende nominasjon, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til gruppenavn er krenket, har også en registrert nomineringsgruppe klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kirkevalgreglene kapittel 12.

 

 

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg! På kirken.no finner du mer informasjon.


 

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Bli med!

 

Derfor bør du stille til valg til menighetsrådet

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv

Stemme ved kirkevalget

Neste kirkevalg er 10. og 11. september 2023. Bruk din stemme i forhåndsvalget (digitalt eller fysisk) eller på valgdagen.

Tilbake