Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Vipps - Fauske og Valnesfjord menighet


Fauske sokn #136839 og

Valnesfjord sokn #579188

 

Fauske sokn, #136839

Valnesfjord sokn, #579188