Fauske kirkelige fellesråd søker Kateket / menighetspedagog


I 100 % Fast stilling. Søknadsfrist 31.12.2023

Fauske Kirkelige Fellesråd har ledig stilling for Kateket / Menighetspedagog:

100 % stilling med mulighet for fast ansettelse, ønsket oppstart snarest.

Vi trenger deg som er engasjert i kristent arbeid blant unge mennesker.

Kan du tenke deg å jobbe med konfirmanter, ledertrening og annet barne og ungdomsarbeid. 

Vi søker deg som:

  • har teologisk/kristendomsfaglig eller annen relevant utdannelse eller erfaring. 
  • er glad i og liker å jobbe med barn og unge.
  • samarbeider og kommuniserer godt
  • kan jobbe selvstendig 
  • er medlem i Den norske kirke

Referanser oppgis i søknaden.

I staben har vi prester, diakon og kantor m.fl. som du vil ha arbeidsfellesskap med.

Egnethet til stillingen vil bli vektlagt. I samsvar med trossamfunnsloven § 20 kreves det at den som tilbys stillingen legger fram politiattest (barneomsorgsattest). Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.  Den tilsatte må inneha førerkort klasse B og disponere privat bil. Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkeverge Terje Skogvoll tlf. 91793465. 

 

Søknad og cv sendes innen 31.12.2023 til Fauske kirkelige fellesråd v/kirkevergen. 

E-postadresse fellesraad@fauskekirken.no. 

Postadresse: Storgata 7, 8200 Fauske.

Tilbake