Ledig stilling som kirketjener/ kirkegårdsarbeider


Fauske Kirkelige Fellesråd søker:

KIRKETJENER/KIRKEGÅRDSARBEIDER I SULITJELMA, 70% i stilling.

Søknadsfrist 15.03.2024

 

 

Gammelt bilde av Sulitjelma kirke

gammelt bilde av Sulitjelma

 

DEN NORSKE KIRKE

Fauske kirkelige fellesråd omfatter Fauske kommune med ca.10 000 innbyggere. Fellesrådsområdet dekker tre sogn, Valnesfjord, Fauske og Sulitjelma. Kirkekontoret ligger på Fauske og har kontorfellesskap med prosten i Salten prosti.

Sulis - stedet med frihet og tilgang til rå natur hele året; jakt og fiske, skuter, ski og rekreasjon.

70% fast stilling, kan kombineres med 30% stilling som trosopplæringsmedarbeider. oppstart etter avtale.

Ønsket kompetanse/erfaring:

- utdanning/erfaring med grønnfaglig arbeid

- kompetanse som vaktmester.

- kan jobbe selvstendig

- erfaring med traktor/liten graver

- disponere egen bil, inneha førerkort klasse BE

Egnethet til stillingen vil bli vektlagt. -

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Krav til medlemskap i gjeldende pensjonskasse (KLP).

Vedkommende må disponere egen bil, og kan etter behov påregnes å tjenestegjøre på alle tjenestesteder innenfor fellesrådets tjenesteområde. Stillingen medfører også arbeidstid på helligdager, ettermiddager og helg. Stillingen krever medlemskap i Den norske kirke, samt lojalitet til kirkens verdisyn. Prøvetid 6 måner.

Referanser oppgis i søknaden.

Søknadsfrist 15.03.2024

Søknad og cv sendes til Fauske kirkekontor Storgata 7, 8200 Fauske.

E-postadresse fellesraad@fauskekirken.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Kirkeverge/dagligleder, Terje Skogvoll, 91793465.

(Søknadspapirer blir ikke returnert.)

 

Tilbake