Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Inn-og utmelding på nett


Den norske kirke har laget en elektronisk selvbetjeningsløsning der man kan sjekke sin medlemsstatus og eventuelt endre den. Man må logge seg inn slik man gjør til for eksempel nettbank.

 

Nå kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke.

Mer informasjon finner du på kirken.no