Oppmøteplan for konfirmanter i Fauske


 Fauske menighet

 

OPPMØTEPLAN FOR KONFIRMANTER I FAUSKE HØSTEN 2020

I tillegg til det som kommer på oppmøteplanene, denne og denne som kommer i desember, skal konfirmantene på 7 gudstjenester FØR konfirmasjonen. Det er pr. nå uklart hvilke gudstjenester vi vil sette som obligatoriske, men vil komme med mer informasjon om dette etter hvert.

Når dere er på gudstjeneste, skal det legges ut en liste bakerst i kirka. Her kan dere signere for at dere har deltatt.

I undervisningen har vi grupper som tilsvarer den klassen du går i på skolen. På grunn av smittevernshensyn, vil det i høst ikke være mulig å delta sammen med andre grupper enn din egen.

OPPMØTEPLAN FOR KONFIRMANTER I FAUSKE VÅREN 2021

GRUPPE

TID

STED

HVA

A

20/1 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

B

20/1 fra 18.15 til 20.15

Kirka

Undervisning

C

28/10 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

A

10/2 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

B

10/2 fra 18.15 til 20.15

Kirka

Undervisning

C

17/2 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

Alle

20/2 klokken 12.00 til 17.00

Flyttet til 24/4

Menighetssenteret

Konfirmantlørdag. Mer informasjon kommer

A

10/3 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

B

10/3 fra 18.15 til 20.15

Kirka

Undervisning

C

17/3 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

A

7/4 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

B

7/4 fra 18.15 til 20.15

Kirka

Undervisning

C

14/4 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

A

21/4 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Øving til samtalegudstjeneste

B

21/4 fra 18.30 til 20.30

Kirka

Øving til samtalegudstjeneste

Alle

24/2 klokken 12.00 til 17.00

Menighetssenteret, evt. ute.

Konfirmantlørdag. Mer informasjon kommer

A

25/4 klokken 11.00

Kirka

Samtalegudstjeneste

B

25/4 klokken 13.00

Kirka

Samtalegudstjeneste

C

28/4 16.00 til 18.00

Kirka

Øving til samtalegudstjeneste

C

2/5 klokken 11.00

Kirka

Samtalegudstjeneste

A

5/5 klokken 17.00

Menighetssenteret

Kappeprøving og gruppefoto

B

5/5 klokken 17.15

Menighetssenteret

Kappeprøving og gruppefoto

C

5/5 klokken 17.30

Menighetssenteret

Kappeprøving og gruppefoto

A

12/5 fra 16.00 til 17.30

Kirka

Øving til konfirmasjon

B

12/5 fra 17.30 til 19.00

Kirka

Øving til konfirmasjon

A

13/5 oppmøte på menighetssenteret tjue minutter før gudstjenesten begynner.

Konfirmasjon

B

15/5 oppmøte på menighetssenteret tjue minutter før gudstjenesten begynner.

Konfirmasjon

C

19/5 fra 16.00 til 17.30

Kirka

Øving til konfirmasjon

C

22/5 oppmøte på Menighetssenteret tjue minutter før gudstjenesten begynner.

Konfirmasjon