Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Oppmøteplan for konfirmanter i Fauske


 Fauske menighet

 

OPPMØTEPLAN FOR KONFIRMANTER I FAUSKE HØSTEN 2020

I tillegg til det som kommer på oppmøteplanene, denne og denne som kommer i desember, skal konfirmantene på 7 gudstjenester FØR konfirmasjonen. Det er pr. nå uklart hvilke gudstjenester vi vil sette som obligatoriske, men vil komme med mer informasjon om dette etter hvert.

Når dere er på gudstjeneste, skal det legges ut en liste bakerst i kirka. Her kan dere signere for at dere har deltatt.

I undervisningen har vi grupper som tilsvarer den klassen du går i på skolen. På grunn av smittevernshensyn, vil det i høst ikke være mulig å delta sammen med andre grupper enn din egen.

14/10 vil vi ha et foreldremøte i kirka. Her ber vi om at det stiller en forelder pr. konfirmant. I et normalår ville vi ha sagt at konfirmantene kan være med hvis de vil, men det kan de ikke i år.

GRUPPE

TID

STED

HVA

FORELDRE

14/10 klokken 17.00

Fauske kirke

Konfirmantforeldremøte. På grunn av smittevernhensyn ber vi om at hver konfirmant er representert av kun én forelder.

Noen – se oversikt under

18/10 klokken 17.00

Kirka

Gudstjeneste med presentasjon av noen av menighetens konfirmanter

A

21/10 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

B

21/10 fra 18.15 til 20.15

Kirka

Undervisning

Noen – se oversikt under

25/10 klokken 11.00

Kirka

Gudstjeneste med presentasjon av noen av menighetens konfirmanter

C

28/10 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

A

4/11 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

B

4/11 fra 18.15 til 20.15

Kirka

Undervisning

Noen – se oversikt under

15/11 klokken 11.00

Kirka

Gudstjeneste med presentasjon av noen av menighetens konfirmanter

C

18/11 fra 16.00 til 18.00

Kirka

Undervisning

Noen – se oversikt under

22/11 klokken 11.00

Kirka

Gudstjeneste med presentasjon av noen av menighetens konfirmanter

A

9/12 fra 16.00 til 18.00

Menighetssenteret

Undervisning

B

9/12 fra 18.15 til 20.15

Menighetssenteret

Undervisning

C

16/12 fra 16.00 til 18.00

Menighetssenteret

undervisning