Fauske menighetsråd


Medlemmer i Fauske menighetsråd, fra 1. november 2019

Valg 2019 - Medlemmer Fauske menighetsråd

Faste medlemmer:

Eva Fjeld Hugaas

Sissel Anita Amundsen 

Rannei Elisabeth Amundsen

Eirin Beate Stensland

Sture Gundersen

Sissel Paulsrud

Eva Kristiansen

Dagfinn Åge Josefsen

Dirk Torsvik Gieselmann sokneprest


Varamedlemmer:

Cecilie Crista Paola Hagenes

Oddvar Martin Ånderbakk

Knut Dagfinn Steinar Olsen

Steffen Østensen

Monja Helene Bråthen


 

 
 

Tilbake