Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Fauske menighetsråd


Medlemmer i Fauske menighetsråd.

 

 

 

 

Medlemmer Fauske menighetsråd 2015-2019

Sissel Anita Amundsen (leder)

Tordis Jentoft (nestleder)  

Rannei Elisabeth Amundsen

Eva Fjeld Hugaas

Sissel Paulsrud

Sture Gundersen

Inger Elisabeth Natvig  

Dirk Torsvik Gieselmann sokneprest


 

Varamedlemmer:

Jorun Jakobsen

Eva Kristiansen

Oddvar Martin Ånderbakk

Knut Dagfinn Steinar Olsen

Torhild May Larsen