Fauske menighetsråd


Medlemmer i Fauske menighetsråd, fra 1. november 2023

 

 

Valg 2023 - Medlemmer Fauske menighetsråd

Faste medlemmer:

Eva Kristiansen

Jan-Kjell Jonassen

Ole Jørgen Wenberg

Raymond Edgar Osbakk

Sissel Anita Amundsen

Solbjørg Lillian Asbjørnsen

Tine Fure sokneprest

 

Varamedlemmer:

 

Eirin Beate Stensland

Laila Os

Oddvar Martin Ånderbakk

 

 

 

 


 

 
 

Tilbake