Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Fauske kirkelige fellesråd


Nytt fellesråd trer i kraft fra 1. desember 2019.

 

Fellesrådets medlemmer til og med 30. november 2019

Leder: Hanne Jakobsen

Nestleder: Tordis Jentoft

Jøran Paulsen

Berit Johansen

Sture Gundersen

Grethe Beate Haraldsen

prost Gunnar Bråthen

kommunens representant Linda Salemonsen

Administrasjonsutvalg: 
Medlemmer:  Tordis Jentoft, Hanne Jakobsen, Berit Johansen

Ansatte representanter: Ralph E Creedy, Kjell Basse Lund