Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Fauske kirkelige fellesråd


Fauske kirkelige fellesråd består av følgende medlemmer.

 

Leder: Hanne Jakobsen

Nestleder: Tordis Jentoft

Jøran Paulsen

Berit Johansen

Sture Gundersen

Grethe Beate Haraldsen

prost Gunnar Bråthen

kommunens representant Linda Salemonsen

Administrasjonsutvalg: 
Medlemmer:  Tordis Jentoft, Hanne Jakobsen, Berit Johansen

Ansatte representanter: Ralph E Creedy, Kjell Basse Lund