Fauske kirkelige fellesråd


Nytt fellesråd fra 1. desember 2019.

Fauske kirkelige fellesråd

Leder: Bodil Lundbakk

Nestleder: Berit Johansen

Kjell Basse Lund

Jøran Paulsen

Sissel Anita Amundsen

Sture Gundersen

prost Gunnar Bråthen

kommunens representant, Karl Gunnar Strøm

Administrasjonsutvalg: 
Medlemmer:  Bodil Lundbakk, Karl Gunnar Strøm, Gunnar Bråthen
Ansatte representanter: Marit Helene Johansen, Raymond Hanssen

Tilbake