Lokale vedtekter - Gravlegat - Skjema feste/gravminne


UTDRAG AV LOKALE VEDTEKTER

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Ordningen må tåle påkjenningen med daglig vedlikehold av gravplassen. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10. STELL AV GRAV OG GRAVSTELLAVTALE

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

Fauske kirkelige fellesråd kan overta ansvar for planting og stell av gravstedet for 5 til 20 år. Det opprettes en avtale hvor det innbetales et avtalt beløp (egen prisliste) og midlene forvaltes av Fauske kirkelige fellesråd.

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen. Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

 

FORSRIFT OG VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I FAUSKE KOMMUNE

Bestillingsskjema/priser for gravlegat

Skjema overføring av festerett

Melding om ny fester når den som er fester dør

Oppsigelse av tidligere festet grav

Melding om montering av gravminne

Gravferdsloven

Tilbake