Hvis det ikke er avtalt, ta kontakt med menighetskontor/prest for en vigselssamtale. I tilknytning til denne henvendelsen kan det avtales tid for ”trening” og pynting i kirken. Ta eventuelt kontakt med andre som skal ha vigsel samme dag for felles pynting. 

Menighetskontoret har telefonnummer og e-postadresse til organist hvis solister ønsker å øve før vigselen.Vigselen ledes av presten. Organisten spiller til de som er med i inngangsprosesjonen har satt seg og ingenting kan egentlig ”gå galt”, men legg likevel merke til følgende.Brudeparet skal få med seg en kopi av ”Melding om vigsel” som presten har stemplet og fylt ut. Hvis dere skal direkte på bryllupsreise, er det lurt at brudeparet signerer både original og den kopien som brudeparet tar med seg. Dette skjer i så fall før man forlater kirken.