Sulitjelma menighetsråd


Sulitjelma menighetsråd består av følgende medlemmer fra 1. november 2019

Valg 2019 - Medlemmer Sulitjelma menighetsråd

Faste medlemmer:

Ottar Johan Skjellhaug

Kjell Basse Lund

Siv Lillian Johansen

Laila Kvæl

Berit Johansen 

Rowan Mousa

Arnt-Håkon Nordkil (sokneprest)


Varamedlemmer:

Erik Håkon Alvestad

Anja Strømdahl

Grethe Beate Haraldsen

Marit Anne Abelsen Rognmo

Anne Elisabeth Arntsen

Tilbake