Sulitjelma menighetsråd


Sulitjelma menighetsråd består av følgende medlemmer fra 1. november 2023

 

 

 

Valg 2023 - Medlemmer Sulitjelma menighetsråd

Faste medlemmer:

Ottar Johan Skjellhaug

Kjell Basse Lund

Siv Lillian Johansen

Laila Kvæl

Berit Johansen 

Anja Strømdahl

Arnt-Håkon Nordkil (sokneprest)


Varamedlemmer:

Anne Elisabeth Arntsen

Grethe Beate Haraldsen

Marit Anne Abelsen Rognmo

Rawan Mousa

Sven-Olav Sørensen

 

Tilbake