Betalingsregulativ Fauske kirkelige fellesråd


 

BETALINSGREGULATIV

FAUSKE KIRKELIG FELLLESRÅD

KIRKEGÅRDENE:

  • Feste av grav pr. år pr. grav                                

kr  120,-

  • Nedsetting av urne, personer fra andre kommuner                

kr 1500,-

  • Nedsetting av kiste på tidligere festet grav for personer fra andre kommuner    

kr 4500,-

  • Nedsetting av kiste på ny grav, personer fra andre kommuner                    

kr 4500,- ,  + festeavgift fra første dag.                                                                       

  • Nedsetting av urne på minnelund                            

kr 5700,-

Ved feste av grav ved siden av på minnelund, betales engangsavgift når grav nr 2 tas i bruk.                                    


KIRKENE:

Gjelder kirkene i Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma:

  • Leie av kirken til begravelser, bisettelser, vielser for personer fra andre kommuner eller ikke medlem av Dnk.

kr 4000,- ( uten organist kr 2000,-)

  • Leie av kirken til konserter, 15% av brutto billettinntekt, minimum kr 5000,-. Ved ekstra øvedag / rigging kr 500,-    

 

 

Vedtatt av Fauske Kirkelige Fellesråd 18.06.21