Betalingsregulativ Fauske kirkelige fellesråd


BETALINSGREGULATIV

FAUSKE KIRKELIG FELLLESRÅD

KIRKEGÅRDENE:

  • Feste av grav pr. år pr. grav                                

kr  160,-

  • Nedsetting av urne, personer fra andre kommuner                

kr 1500,-

  • Nedsetting av kiste på tidligere festet grav for personer fra andre kommuner    

kr 4500,-

  • Nedsetting av kiste på ny grav, personer fra andre kommuner                    

kr 4500,- ,  + festeavgift fra første dag.                                                                       

  • Nedsetting av urne på minnelund                            

kr 5700,-

Ved feste av grav ved siden av på minnelund, betales engangsavgift når grav nr 2 tas i bruk.                                    


KIRKENE:

Gjelder kirkene i Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma:

  • Leie av kirken til begravelser, bisettelser, vielser for personer fra andre kommuner eller ikke medlem av Dnk.

kr 4000,- (med organist kr 6000,-)

  • Leie av kirken til konserter, 15% av brutto billettinntekt, minimum kr 2000,-.
  • For arrangementer der leietaker er utenbys fra, beregnes leien etter 15% av brutto leieinntekt, minimum 5000,-
  • Ved ekstra øvedag / rigging kr 500,-    

 

 

Vedtatt av Fauske Kirkelige Fellesråd 18.06.21                                     

 

                                           

Tilbake