Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Støtt menighetens arbeid


 

Slik kommer du i gang:
Du kan registrere deg direkte via nettsiden.  

Skattefradrag
Det gis skattefradrag for inntil 40000 kr i året per person. Forutsetningen er at fødselsnummer oppgis.

Givertjenesten Fauske sokn bankkonto 4509.31.89357          

Det er også mulig å bruke VIPPS, men husk å merk betalingen med "givertjenesten"

Vipps Fauske sokn #136839

Vipps Valnesfjord sokn #579188

Givertjenesten Valnesfjord sokn bankkonto 1503.42. 05350.


Givertjenesten Sulitjelma sokn bankkonto 0538.06.87749

Av alle gaver mellom kr 500 - 40 000 (2018) kan du som giver få 28% av gavebeløpet i fradrag på skatten. Vi sørger for å rapportere inn dette automatisk.

Du kan melde deg på fast givertjeneste her.