Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Oppmøteplan for konfirmanter i Valnesfjord


Valnesfjord menighet

 

OPPMØTEPLAN FOR KONFIRMANTER I VALNESFJORD MENIGHET HØSTEN 2020

TID

STED

HVA

LØRDAG 17/10 KLOKKEN 17.00

Konfirmantene møter 16.30 for kort informasjon om hva som skal skje på gudstjenesten

Kirka

Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter

20/10 fra 15-17

Kirka

Undervisning

17/11 fra 15-17

Kirka

Undervisning

SØNDAG 13/12 15.30

Kirka

Øving til lysmesse

Søndag 13/12 17.00

Kirka

Gudstjeneste med lysmesse

15/12

Kirka

«Undervisning»