Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Oppmøteplan for konfirmanter i Sulitjelma


Sulitjelma menighet

 

OPPMØTEPLAN FOR KONFIRMANTER I SULITJELMA HØSTEN 2020

TID

STED

HVA

Søndag 27/9 klokken 11.00

Sulitjelma kirke

Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter

Søndag 27/9 etter gudstjeneste og kirkekaffe

Sulitjelma kirke

Foreldremøte.

22/10 fra 15-17

Kirka

Undervisning

5/11 fra 15-17

Kirka

Undervisning

26/11 fra 15-17

Kirka

Undervisning + Øving til lysmesse

2/12 17.00 obs! ONSDAG

Kirka

Lysmesse – biskopen deltar

17/12 15-ca17

Kirka

«Undervisning»