Alle rettigheter 2018 Fauske kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2019


Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg?
 

Hvem kan stemme ved kirkevalget? Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 2019, og er medlem i Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget.

 

Mer informasjon om valget fra kirken.no


Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv 

Mangfold og fellesskap
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester.
Kirken skal være et fellesskap der mangfold og ulikhet er med på å gjøre fellesskapet rikere. Uansett bakgrunn er ditt engasjement en styrke for kirken og menigheten der du bor.
Hvordan vil du kirken skal være?  Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.