Fauske kirkes historie, 1869 – 2020


Fauske kirkes historie, 1869 – 2020

Fauske kirkes historie fra innvielsen i 1869 til 2020 skal dokumenteres.

I samarbeid mellom Fauske kirke og Fauske Slektshistorielag ble en redaksjonskomite for kirkehistorien satt sammen våren 2019 og startet dette arbeidet.

Tanken var først at dette skulle være gjennomført i etterkant av kirkejubileet i 2019, og i tillegg til at Fauske kirkes historie skulle publiseres på disse nettsidene, er det også arbeidet med en jubielumsbok med tanke på fjorårets jubileum.

I og med at arbeidet er forsinket, og jubileet for lengst er over, er målsettingen nå å skrive Fauske kirkes historie fra 1869 til 2020, og disse sidene og neste års planlagte bokutgivelse vil ikke legge hovedvekten på fjorårets 150-års kirkejubileum

Inntil arbeidet med kirkehistorien er avsluttet til neste år, vil kun en digital utgave av 100- års jubileumsheftet Thorvald Grønås, Kaare Korneliussen og Sigurd Stendal forfattet i 1969, være digitalt tilgjengelig på disse sidene.

Menyer:

FAUSKE KIRKE – 100-ÅRSJUBILEET 1869 – 1969
(Jubileumshefte fra 1969 gjengitt digitalt)

Del II. Fauske kirke 1969 – 2020
Del II.1 Fra statskirke til folkekirke
 

Tilbake