Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Fauske kirkes historie, 1869 – 2019


 

Fauske kirkes historie, 1869 – 2019

Her presenteres også Fauske kirkes forhistorie allerede fra  personell kappellan hos soknepresten til Skjerstad og forrettende prest til Saltdal prestegjeld, Johan Fredrik Lampe, i 1841 sendte søknad til kongen om oppføring av Annex-kirke på Stranden (Fauske).
Videre oppførelsen av Fauske kirke i 1867 og innvielse i 1869, og den rikholdige historien om geistlige, menighet og menneskers rolle i historien frem til Fauske kirke i 2019 fyller 150 år.
På disse sidene er gjengitt 100 års jubileumsheftet Thorvald Grønås, Kaare Korneliussen og Sigurd Stendal forfattet i 1969.
De siste 50 årene vil også bli behørig dokumentert, og sidene vil bli oppdatert og videre utviklet i ukene og månedene fremover.
Denne dokumentasjonen av Fauske kirkes historie skjer i samarbeid mellom Fauske kirke og Fauske Slektshistorielag

Menyer:

FAUSKE KIRKE – 100-ÅRSJUBILEET 1869 – 1969
(Jubileumshefte fra 1969 gjengitt digitalt)

Del II. Fauske kirke 1969 – 2019
Del II.1 Fra statskirke til folkekirke